Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Zmiana siedziby punktu Konsultacyjnego

23 lutego 2024

z ul. Wileńskiej 10 na Zawadzkiego 13 (sala nad Żłobkiem Miejskim) Z dniem 26 lutego 2024 r. siedziba Punktu Konsultacyjnego zostanie przeniesiona na ul. Zawadzkiego 13 (I piętro) do sali nad Żłobkiem Miejskim, gdzie będą odbywać się dyżury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach oraz grupy wsparcia. Aktualny harmonogram w załączeniu.

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024

20 lutego 2024

KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Zaproszenie na 83. Wszechnicę Biebrzańską

20 lutego 2024

Biebrzański Park Narodowy zaprasza w dniach 2-3 marca 2024 r. na 83. Wszechnicę Biebrzańską pt. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom” Program Wszechnicy 2 marca 2024 r. (sobota) – wstęp wolny.Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy. 09:30 – 09:40 Otwarcie spotkania 09:40 – 10:25 Jakość powietrza w Polsce i na tle Europy – […]

Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

16 lutego 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony […]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

16 lutego 2024

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż na podstawie  ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948), każdy producent rolny może składać wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu (w tym […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego