Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

ADN Akademia Biznesu sp. z o. o. realizuje projekt „Profesjonalne kadry GOZ”.

11 czerwca 2024

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie nisko i zero emisyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Cel ma zostać osiągnięty poprzez udział przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach i doradztwie […]

Komunikat w sprawie jakości wody.

7 czerwca 2024

Szczegóły w załączeniu.

Programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

4 czerwca 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstokuod ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwapodlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronieśrodowiska, a programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGWw Białymstoku możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: te, które są skierowane do osóbfizycznych oraz te, które są […]

Badania ankietowe

4 czerwca 2024

W czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe: Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych W terminie od 1 do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie i służą do podejmowania decyzji […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego