Slide2

MOJE MIASTO

Slide2

MOJE MIASTO

Rada Miasta Sejny

Informacja o dyżurze Przewodniczącej Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.15-16.15 pod numerem telefonu 87 5162 073.

Kadencja 2018–2023

Protokoły z sesji Rady Miasta

Transmisje i nagrania z obrad sesji Rady Miasta

Interpelacje i zapytania Radnych

Imienne wykazy głosowań Radnych

Skład Rady:

 • Jolanta Beata Bagińska
  jbaginska[@]um.sejny.pl
 • Paulina Błuszko–Nasewicz
  pbluszkonasewicz[@]um.sejny.pl
 • Stanisław Bulwin
  sbulwin[@]um.sejny.pl
 • Paweł Dzienisiewicz
  pdzienisiewicz[@]um.sejny.pl
 • Małgorzata Klucznik
  mklucznik[@]um.sejny.pl
 • Tomasz Korzeniecki
  tkorzeniecki[@]um.sejny.pl
 • Anna Krutul
  akrutul[@]um.sejny.pl
 • Piotr Maksimowicz
  pmaksimowicz[@]um.sejny.pl
 • Józef Masianis
  jmasianis[@]um.sejny.pl
 • Jolanta Piktel–Dabulis
  jpikteldabulis[@]um.sejny.pl
 • Bogusław Sojko
  bsojko[@]um.sejny.pl
 • Arkadiusz Marek Sulżyński
  asulzynski[@]um.sejny.pl
 • Janusz Zabłocki
  jzablocki[@]um.sejny.pl
 • Marek Zubrzyński
  mzubrzynski[@]um.sejny.pl
 • Marian Auron
  mauron[@]um.sejny.pl

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego