Czyste Powietrze

INFORMACJA O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Stan na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:

– 151 szt.

Liczba przedsięwzięć zakończonych:

– 69 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:

– 1 626 872 zł.

Urzędzie Miasta Sejny funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.  Interesanci są obsługiwani w pokojach nr 21, 22 w godzinach:

poniedziałek – 13.00 – 15.00

wtorek –          07.00 – 10.00

środa –             07.00 – 10.00

czwartek –       07.00 – 10.00

piątek –            07.00 – 10.00

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Justyna Nieszczerzewska – 87/ 516 20 73 wew. 23; Wiesława Baranowska – 87/ 516 20 73 wew. 22

Więcej informacji na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego