Czyste Powietrze

INFORMACJA O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:

– 91 szt.

Liczba przedsięwzięć zakończonych:

– 41 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:

– 787 287 zł.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego