Slide2

MOJE MIASTO

Slide2

MOJE MIASTO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

ul. 1 Maja 2
16-500 Sejny
tel. 87 516-21-13
e-mail: mops@sejny.home.pl

Pn.-Pt 7.00 do 15.00

REGON: 790739489, NIP 844-19-15-017

Numer Konta BS Rutka Tartak : 25936700070010001852600001

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuje o obowiązującym  terminarzu wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego Rutka Tartak (jeśli decyzje administracyjne nie stanowią inaczej):

15 – każdego miesiąca – zasiłki stałe, wynagrodzenia  dla opiekunów prawnych i kuratorów.

20 – każdego miesiąca– świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe,  fundusz alimentacyjny, zasiłki celowe .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że świadczenia niepobrane w terminie, zostaną  przekazane do ponownej wypłaty w kolejnym miesiącu .

Struktura Organizacyjna:

Kierownik:
Ilona Anna Okoń

Główny Księgowy:
Bogumiła Łabacz

Pracownicy Socjalni:
Małgorzata Malinowska

Agnieszka Sapiega

Laura Zdanowicz

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Czyste powietrze, Stypendia i zasiłki szkolne , Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy, Dodatek węglowy:
Katarzyna Modrzyk

Monika Sokołowska   

Pomoc administracyjna : 

Paulina Żur/ wz. Patrycja Szylar

Asystent rodziny:

Wieńczysława Świątkiewicz-Luto

Klub Seniora z siedzibą w Urzędzie Miasta :  

Beata Augustynowicz                        

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sejny :

Przewodnicząca:
Malinowska Małgorzata

Wiceprzewodnicząca :

Agnieszka Sapiega

Zespół Interdyscyplinarny działa na rzecz osób, które doświadczają przemocy oraz ich rodzin, realizuje procedurę „Niebieskie Karty”. Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze w skład, których wchodzą przedstawiciele różnych instytucji mi. policji, sądu, placówek oświatowych, MKRPA.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego