Slide2

MOJE MIASTO

Slide2

MOJE MIASTO

Pogotowie komunalne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. informuje o numerach alarmowych podległych służb technicznych:

1. Pogotowie wodociągowe – prosimy dzwonić w razie wystąpienia lub zauważenia awarii wodociągowych na terenie miasta Sejny lub na posesjach mieszkańców:
(087) 516-21-81
0-606-664-733
2. Pogotowie kanalizacyjne – prosimy dzwonić w razie wystąpienia lub zauważenia awarii kanalizacyjnych na terenie miasta Sejny lub na posesjach mieszkańców:
(087) 516-31-78
0-501-415-661
3. Zasoby mieszkaniowe – w przypadku zaistnienia konieczności kontaktu z administratorem budynków komunalnych (problemy techniczne bądź inne sytuacje losowe) prosimy o kontakt pod numer telefonu:
0-501-285-426 – Pani Janina Giedź

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Sejnach Sp. z o.o.
ul. 1go Maja 15
16-500 Sejny

adres korespondencyjny:
Marynowo 35, 16-500 Sejny

NIP: 844-235-05-40,
REGON: 20070365200000,
KRS: 0000422227

www.pgk.sejny.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego