Slide2

MOJE MIASTO

Slide2

MOJE MIASTO

Władze

BURMISTRZ MIASTA SEJNY

DORIAN GRZEGORZ KRAUSE
Tel. 87/5162 073
e-mail: sekretariat@um.sejny.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwester Jasiński
Tel. 87/731 32 05
e-mail: sjasinski@um.sejny.pl

SEKRETARZ
Marek Sznejder
Tel. 87/5162 073
e-mail: sekretarz@um.sejny.pl

SKARBNIK
Bożena Renata Miszkiel
Tel. 87/5162 073, 87/5163 113
e-mail: skarbnik@um.sejny.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego