Raporty

Miasto Sejny w ramach podpisanej umowy pilotażu z Global Innovative Solutions wypożyczyło sensor jakości powietrza, który pobiera dane pomiarowe, takie jak:
– temperatura powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza;
– wilgotność (w %);
– ciśnienie ( hPa);
– stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.
W ramach monitoringu jakości powietrza na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny będą publikowane tygodniowe raporty z odczytami powyższych parametrów do końca okresu umowy, tj. do dnia 30 listopada 2019 r


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego