Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

POSIEDZENIE KOMISJI 27 września 2023 R.

20 września 2023

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00 Szczegóły w załączeniu.

OBRADY LVII SESJI RADY MIASTA SEJNY

20 września 2023

Obrady LVII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 27 września 2023 r. o godz.: 10:45. Szczegóły w załączeniu.

Diagnoza problemów społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocą

20 września 2023

zrealizowana przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Diagnoza została opracowana na podstawie badań ilościowych prowadzonych za pomocą kwestionariuszy ankietowych elektronicznych oraz papierowych, pozyskanych od dorosłych mieszkańców i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Mieście. Narzędzia dla respondentów: Ustalenia z badań pogłębiono o analizę danych zastanych, w tym zebranych danych z baz danych lokalnych oraz dokumentów strategicznych. Badania ankietowe szkolne […]

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza IV Postępowanie pn.: „Budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny”

19 września 2023

   link do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814454 

Zmiana Dyżuru Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

18 września 2023

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 21 września 2023 r. (czwartek)  w godzinach 1515do 1615   w zamian za dyżur z dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek).


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego