Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

INFORMACJA – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEJNACH

31 maja 2023

Rachunki/faktury w ramach drugiej transzy stypendium szkolnego należy złożyć w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny, w terminie od dnia: 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. (termin ostateczny). Szczegóły w załączniku:

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

31 maja 2023

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach ankietowych znajduje się na stronie: […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego