AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.

21 października 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Sejny w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku […]

POSIEDZENIE KOMISJI 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

21 października 2020

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00 Szczegóły w załączeniu.

OBRADY XXIII SESJI RADY MIASTA SEJNY

21 października 2020

Obrady XXIII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 28 października 2020 r. o godz.: 11:00. Szczegóły w załączeniu.

Zmiana organizacji pracy urzędu miasta

21 października 2020

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, a przede wszystkim w trosce o zdrowie interesantów i pracowników, Urząd Miasta Sejny podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Podjęte działania mają charakter profilaktyczny w związku z powyższym: Od dnia 20 października 2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów: Kontakt […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego