Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Burmistrz Miasta Sejny zarządzeniem Nr 92/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Sejny w sprawie przyjęcia:

28 czerwca 2024

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sejny na lata 2023-2037” „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sejny do 2030 roku” Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Nr XXXV/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. […]

Ostrzeżenie meteorologiczne

26 czerwca 2024

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperaturaminimalna w nocy od 17°C do 21°C. Szczegóły w załączeniu:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

25 czerwca 2024

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA W REFERACIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE MIASTA SEJNY

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny oznaczonej numerem ewidencyjnym: 637/1.

25 czerwca 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-6371.html

POSIEDZENIE KOMISJI 12 lipca 2024 R.

25 czerwca 2024

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12 lipca 2024 r. o godz.: 8.30


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego