Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Narodowy spis powszechny – komunikat

28 września 2021

Gminny Komisarz Spisowy w mieście Sejny informuje, że na terenie Miasta Sejny zostanie zorganizowany punkt spisowy w ostatnim dniu NSP 2021 tj. 30.09.2021 r. Więcej informacji w załączeniu.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2022 rok

27 września 2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2022 rok. Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem Nr 117/2021 z dnia 24 września 2021 roku Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sejny Nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 […]

„STARTER DLA MŁODYCH”

24 września 2021

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkachw partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.projekt: „STARTER DLA MŁODYCH Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

24 września 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ostrzeżenie IMGW

23 września 2021

Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25km/h do 40 km/h, w porywach do około 75 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie, zwłaszczapodczas burz, możliwe są porywy do 90 km/h. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest po północyi nad ranem. Więcej informacji w załączeniu.

Dzień seniora

22 września 2021

Po raz piąty Miejska Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta i Ośrodkiem Kultury organizuje Dzień Seniora.Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród Seniorów postawy aktywnego obywatela, integrowanie społeczności senioralnej, a także działanie przeciw izolacji i samotności. Więcej informacji w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego