Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Ocena jakości wody

24 listopada 2023

Szczegóły w załączeniu.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem

24 listopada 2023

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem w dniu dzisiejszym

Ostrzeżenie meteorologiczne

22 listopada 2023

Prognozowane są umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefaopadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim iwschodnim. Szczegóły w załączeniu:

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

22 listopada 2023

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 2315 – 554 Białystok tel. + […]

POSIEDZENIE KOMISJI 28 LISTOPADA 2023 R.

21 listopada 2023

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 9.00 Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego