Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Poprawa efektywności energetycznej budynków

8 września 2022

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na temat poprawy efektywności energetycznej budynków pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Przerwa w dostawie wody w związku z pracami konserwatorskimi

7 września 2022

Dnia 14 września 2022 r. (środa) w godzinach 23.00-3.00. Szczegóły w załączeniu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień

6 września 2022

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2022 rok.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego