AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Informacja w sprawie zamknięcia targowiska miejskiego

26 października 2020

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusaC0VID-19 i decyzją Rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej na obszarze całego kraju oraz o zamknięciu placówek oświatowych i ograniczeniu zgromadzeń informuję, iż po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sejnach wstrzymuje się prowadzenie handlu na placu targowym w Sejnach przy ul. Wileńskiej 18E począwszy od 26 października 2020 […]

Informacja o pogrzebie dzieci zmarłych przed narodzeniem

26 października 2020

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach  informuje, że w dniu 28 października 2020r.  o godz. 15.00  na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach odbędzie się pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

26 października 2020

Przewodnicząca Rady Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek  w godzinach 1515do 1615 pod numerem telefonu 87 5162 073.

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”

23 października 2020

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021” Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem nr 127/2020 z dnia 23  października 2020 r. Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

22 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego