AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SEJNACH

22 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 roku.Szczegóły w załączeniu. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/130521/Uchwa%C5%82a-XX_85_16 Uchwała w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XX/85/16 Rady Miasta Sejny […]

Informacja z otwarcia ofert

22 października 2020

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 20 osób z Klubu Seniora . Numer sprawy MOPS.26.3.4.2020. Informacja w załączeniu.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.

21 października 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Sejny w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku […]

POSIEDZENIE KOMISJI 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

21 października 2020

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00 Szczegóły w załączeniu.

OBRADY XXIII SESJI RADY MIASTA SEJNY

21 października 2020

Obrady XXIII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 28 października 2020 r. o godz.: 11:00. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego