Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

19 marca 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

PRZEBUDOWA WILEŃSKIEJ 10

7 marca 2024

W dniu 5 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał umowę inwestycyjną na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10” z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łukasz Pałuska. Podpisana umowa opiewa na kwotę 1.643.000,00 zł. z czego: 171.694,00 zł stanowi wkład własny Miasta Sejny, pozostała kwota 1.471.306,00 zł pochodzi z dofinansowania […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego.

5 marca 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

28 lutego 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

27 lutego 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do zamiany.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego