AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

8 kwietnia 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Postepowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot.: „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”.

1 kwietnia 2021

szczegóły oraz wszystkie załączniki pod linkiem https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny”.

26 marca 2021

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ogloszenia-o-przetargach—rok-2021.html

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

9 marca 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do dzierżawy.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego