Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacje urzędowe

Wspólne posiedzenie komisji stałych rady miasta sejny

18 listopada 2021

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 8:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach. Więcej informacji w załączeniu.

Posiedzenie komisji Rewizyjnej

10 listopada 2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12 listopada 2021 r. o godz.: 10:00. Więcej informacji w załączeniu.

Kontrola i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8 listopada 2021

Burmistrz  Miasta Sejny  informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie Miasta Sejny.  Więcej w załączeniu.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

5 listopada 2021

Uprzejmie informuję, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Szczegóły w załączeniu.

Wyłożenie MPZP zachodniej części miasta Sejny

29 października 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznego wglądu projekt MPZP zachodniej części miasta Sejny. Szczegóły pod linkiem https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-miasta-sejny/mpzp-zachodniej-czesci-miasta-w-rejonie-ul-wp.html

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY

21 października 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Sejny w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego