Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

12 maja 2022

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 886/4

9 maja 2022

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/burmistrz-miasta-sejny-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-8864.html

XLI Sesja rady miasta sejny

5 maja 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia 6 maja 2022 r. o godz. 15.20 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 odbędzie się nadzwyczajna XLI Sesja Rady Miasta Sejny. Szczegóły […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

29 kwietnia 2022

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Więcej w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18

26 kwietnia 2022

Szczegóły pod linkiem https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/burmistrz-miasta-sejny-oglasza-trzeci-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego