AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

9 marca 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja Burmistrza Miasta Sejny do mieszkańców.

4 marca 2021

INFORMACJA             Miasto Sejny informuje, że w związku z przebudową i rozbudową Targowiska Miejskiego w Sejnach, przy ul. Wileńskiej, od dnia 4 marca 2021r nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Od tego dnia obowiązywała będzie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Prace budowlane wykonane będą metodą rozkopu w szalunkach. Przewidywany termin zakończenia robót: 9 marca 2021 r.

Miasto Sejny wdraża Platformę eZamawiający do elektronizacji zamówień publicznych.

1 marca 2021

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku,  Miasto Sejny postanowiło wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

22 lutego 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i zbiorników bezodpływowych.

16 lutego 2021

Rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł ciepła i zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Sejny.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego