Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Unieważnienie postępowania dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Młynarskiej oraz kanalizacją tłoczną, przepompownią ścieków, instalacją elektryczną zewnętrzną”.

26 lipca 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/uniewaznienie-postepowania-dot-budowa-kanalizacji-sanitarnej-i-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-pasie-drogowym-ul-mlynarskiej-oraz-kanalizacja-tloczna-przepompownia-sciekow-instalacja-elektryczna-zewnetrzna.html

Miasto Sejny ogłasza postępowanie dot. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Młynarskiej oraz kanalizacją tłoczną, przepompownią ścieków, instalacją elektryczną zewnętrzną”.

24 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-budowa-kanalizacji-sanitarnej-i-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-pasie-drogowym-ul-mlynarskiej-oraz-kanalizacja-tloczna-przepompownia-sciekow-instalacja-elektryczna-zewnetrzna.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza pierwszy Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/16.

17 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem: 76616.htmlhttp://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-76616.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza pierwszy Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/15.

17 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem 76615.htmlhttp://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-76615.html

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU INWESTORA W CELU REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA „BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH W SEJNACH”

11 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem: http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ogoszenie_o_poszukiwaniu_inwestora/

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji.

18 maja 2021

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot; „Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji nieużytkowej na użytkową w istniejącym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 64 z opracowaniem dokumentacji”. Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-roboty-budowlane-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-polegajace-na-przebudowie-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-kondygnacji-nieuzytkowej-na-uzytkowa-w-istniejacym-budynku-przedszkola-przy-szkole-podstawowej-im-mjr-henryka-dobrza.html

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego