Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Miasto Sejny ogłasza postępowanie „Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej”-unieważnienie.

30 sierpnia 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-budowa-drogi-gminnej-32kd-w-sejnach-wraz-z-przebudowa-i-budowa-urzadzen-towarzyszacej-infrastruktury-technicznej.html

Rozeznanie cenowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

10 sierpnia 2021

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sejny.

Unieważnienie postępowania dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Młynarskiej oraz kanalizacją tłoczną, przepompownią ścieków, instalacją elektryczną zewnętrzną”.

26 lipca 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/uniewaznienie-postepowania-dot-budowa-kanalizacji-sanitarnej-i-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-pasie-drogowym-ul-mlynarskiej-oraz-kanalizacja-tloczna-przepompownia-sciekow-instalacja-elektryczna-zewnetrzna.html

Miasto Sejny ogłasza postępowanie dot. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Młynarskiej oraz kanalizacją tłoczną, przepompownią ścieków, instalacją elektryczną zewnętrzną”.

24 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-budowa-kanalizacji-sanitarnej-i-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-pasie-drogowym-ul-mlynarskiej-oraz-kanalizacja-tloczna-przepompownia-sciekow-instalacja-elektryczna-zewnetrzna.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza pierwszy Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/16.

17 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem: 76616.htmlhttp://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-76616.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza pierwszy Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/15.

17 czerwca 2021

Szczegóły pod linkiem 76615.htmlhttp://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-76615.html

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego