AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Przetarg nieograniczony dotyczący zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.

28 września 2020

szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/przetarg-nieograniczony-dotyczacy-zadania-uzbrojenie-terenow-inwestycyjnych-w-miescie-sejny.html Pytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny. https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/pytania-do-przetargu-nieograniczonego-dotyczacego-zadania-uzbrojenie-terenow-inwestycyjnych-w-miescie-sejny.html?vid=10387 Pytanie nr 2 do przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny. http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/pytanie-nr-2-do-przetargu-nieograniczonego-dotyczacego-zadania-uzbrojenie-terenow-inwestycyjnych-w-miescie-sejny.html

Informacja o wyniku przetargu z dnia 21.09.2020 r.

22 września 2020

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonych nr działek: 466, 467/5 i 481/4, będących własnością Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.

II Przetarg nieograniczony dotyczący zadania: Transgraniczny katalizator współpracy „TARGOWISKO-TURGUS”.

21 września 2020

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/ii-przetarg-nieograniczony-dotyczacy-zadaniatransgraniczny-katalizator-wspolpracy-targowisko-turgus.html Pytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania:Transgraniczny katalizator współpracy „TARGOWISKO-TURGUS”.

Przetarg nieograniczony dotyczący zadania: Transgraniczny katalizator współpracy „TARGOWISKO-TURGUS”.

28 sierpnia 2020

Szczegóły pod linkiem: http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/przetarg-nieograniczony-dotyczacy-zadania-transgraniczny-katalizator-wspolpracy-targowisko-turgus.html

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego