Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

8 października 2021

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na Placu Dominikańskim w Sejnach. Dwa budynki do których ma być wykonane przyłącze znajdują się na działkach nr geodezyjny: 197/20, 197/18.

II OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE SEJNY”.

17 września 2021

Szczegóły w załączeniu https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ii-ogloszenie-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-profilaktyki-zakazen-wirusami-brodawczaka-ludzkiego-hpv-w-miescie-sejny.html

Miasto Sejny ogłasza postępowanie dot. zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w mieście Sejny wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej”.

14 września 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-budowa-przebudowa-i-rozbudowa-drog-gminnych-w-miescie-sejny-wraz-z-przebudowa-i-budowa-urzadzen-towarzyszacej-infrastruktury-technicznej.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego