Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny”.

26 marca 2021

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ogloszenia-o-przetargach—rok-2021.html

Miasto Sejny wdraża Platformę eZamawiający do elektronizacji zamówień publicznych.

1 marca 2021

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku,  Miasto Sejny postanowiło wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, […]

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

15 lutego 2021

Celem konkursu jest: wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę, zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na rok 2021. Szczegóły w załączeniu. Formularz oferty: Formularz sprawozdania: Wzór umowy:

Zaproszenie do składania ofert dot. wyceny zakupu i dostawy pływającej sauny.

11 lutego 2021

Burmistrz Miasta Zaprasza do składania ofert dotyczących wyceny zakupu i dostawy pływającej sauny. Rozeznanie cenowe jest w celu zbadania cen rynkowych.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego