Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022

16 lutego 2022

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły w załączeniu.

MIASTO SEJNY OGŁASZA POSTĘPOWANIE DOT. ZADANIA „Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny – Orliki”.

15 lutego 2022

Szczegóły pod linkiem. https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach-rok-2022/sportowa-polska—unowoczesnienie-i-wymiana-nawierzchni-na-obiektach-sportowych-miasta-sejny—orliki.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego