Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki komunalnej w mieście Sejny.

10 grudnia 2020

Szczegóły pod linkiem https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/uslugi-z-zakresu-gospodarki-komunalnej.html

Przetarg na dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej

30 listopada 2020

Szczegóły pod linkiem: http://www.spsejny.szkolnybip.pl/p,35,przetarg-zakup-i-dostawa-artykulow-zywnosciowych-do-stolowki-szkolnej


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego