Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022

16 lutego 2022

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego