Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

8 października 2021

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na Placu Dominikańskim w Sejnach. Dwa budynki do których ma być wykonane przyłącze znajdują się na działkach nr geodezyjny: 197/20, 197/18.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego