AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych

30 listopada 2020

z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Szczegóły w załączeniu

Przetarg na dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej

30 listopada 2020

Szczegóły pod linkiem: http://www.spsejny.szkolnybip.pl/p,35,przetarg-zakup-i-dostawa-artykulow-zywnosciowych-do-stolowki-szkolnej

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kontenerów mieszkalnych.

23 listopada 2020

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/przetarg-nieograniczony-dot-zakup-i-dostawa-kontenerow-mieszkalnych.html

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego