Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny”.

31 października 2023

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny”.

szczegóły pod linkiem:

https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach-w-2023-roku/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-uslugi-pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-budowa-kotlowni-oraz-cieplociagu-na-terenie-miasta-sejny.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego