Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacje urzędowe

Miasto Sejny ogłasza postępowanie dot. zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w mieście Sejny wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej”.

14 września 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-budowa-przebudowa-i-rozbudowa-drog-gminnych-w-miescie-sejny-wraz-z-przebudowa-i-budowa-urzadzen-towarzyszacej-infrastruktury-technicznej.html

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

14 września 2021

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. finansowo – księgowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu „Czyste Powietrze”

9 września 2021

Informacja dla mieszkańców Miasta Sejny w sprawie spotkania dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”

7 września 2021

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022” Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem nr 106/2021 z dnia 7 września 2021 r. Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia służebności przesyłu.

6 września 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do ustanowienia służebności przesyłu.

Łącząc Europę” (CEF)- WiFi4EU – 10 punktów dostępowych w mieście Sejny

3 września 2021

Miasto Sejny zaprasza do czynnego korzystania z dostępu do szybkiego Internetu WiFi4EU w 10 punktach na terenie miasta Sejny: 1 – ORLIK PRZY UL. MICKIEWICZA 36 2 – PLAC DOMINIKAŃSKI 3 – PARK MIEJSKI PRZY RATUSZU 4 – TARGOWICA 5 – OGRÓD PRZY OŚRODKU KULTURY 6 – ŁĄKI BISKUPIE + DWORZEC PKS 7 –TEREN OTWARTEJ […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego