AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego.

8 października 2020

Szczegóły w załączeniu.

III spotkanie otwarte – Zobacz Sejny na nowo!

7 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na III spotkanie otwarte dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny. Spotkanie odbędzie się dnia 9 października 2020 r. (piątek) o godzinie 1600 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 64 (wejście od strony boiska). Na spotkaniu obecna będzie urbanistka, która sporządza aktualizację studium i przedstawi […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego