Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacje urzędowe

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE SEJNY”

2 września 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ogloszenie-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-profilaktyki-zakazen-wirusami-brodawczaka-ludzkiego-hpv-w-miescie-sejny.html

„Tajemniczy klient” w sejneńskich punktach sprzedaży napojów alkoholowych

2 września 2021

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży, a także zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolowaliby osoby wyglądające na nieletnie poprzez pokazanie dowodu tożsamości. Dnia 14 lipca 2021r. przeszkolona 18-letnia dziewczyna  – wyglądający młodziej, bo na ok. 17 lat- udała się wraz z […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

30 sierpnia 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Miasto Sejny ogłasza postępowanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej” – unieważnienie.

30 sierpnia 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-przebudowa-i-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-102123b-ul-wojska-polskiego-od-skrzyzowania-z-droga-powiatowa-nr-1174b-ul-zawadzkiego-do-drogi-wojewodzkiej-nr-653-i-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-102138b-ul-pogodna-w-sejnach-oraz-przebudow.html

Miasto Sejny ogłasza postępowanie „Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej”-unieważnienie.

30 sierpnia 2021

Szczegóły pod linkiem: https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-budowa-drogi-gminnej-32kd-w-sejnach-wraz-z-przebudowa-i-budowa-urzadzen-towarzyszacej-infrastruktury-technicznej.html

Zmiany w harmonogramie dyżurów specjalistów w punkcie Konsultacyjnym w Sejnach przy ul. Wileńskiej 10

30 sierpnia 2021

Od września 2021 r. dyżury psycholog Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej przeniesione zostają na czwartek, w godzinach 16.00 -17.30, natomiast grupę wsparcia dla osób uzależnionych oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych poprowadzi Anna Skowina – specjalista psychoterapii uzależnień.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego