Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Ocena obszarowa zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w mieście Sejny w roku 2022 – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach”

30 marca 2023

Szczegóły w załaczniku.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego