Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

PRZEBUDOWA WILEŃSKIEJ 10

7 marca 2024

W dniu 5 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał umowę inwestycyjną na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10” z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łukasz Pałuska.

Podpisana umowa opiewa na kwotę 1.643.000,00 zł. z czego: 171.694,00 zł stanowi wkład własny Miasta Sejny, pozostała kwota 1.471.306,00 zł pochodzi z dofinansowania z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH –  Edycja 8.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego