Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

INFORMACJA

29 grudnia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach  informuje, że od 1 stycznia 2022r. obsługą programu „Rodzina 500 +” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach kontynuować będzie wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

Ruszył program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów

28 grudnia 2021

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych jest już realizowany na terenie województwa podlaskiego. Pacjenci objęci opieką, korzystają ze świadczeń bezpłatnie. Program pilotażowy stanowi odpowiedź na zaistniałą potrzebę zdrowotną, związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, […]

Imgw – powiat sejneński

22 grudnia 2021

Od godz. 20:00 dnia 22 grudnia 2021 r. do godz. 09:00 dnia 23 grudnia 2021 r. prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 8 km/h do 14 km/h. Szczegóły w załączeniu.

Posiedzenie Komisji planu, budżetu i finansów

22 grudnia 2021

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach odbędzie się posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów. Szczegóły w załączeniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r.

22 grudnia 2021

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 8:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego