AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

MOPS SEJNY: Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pogrzebowych w 2021 r.

22 stycznia 2021

w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym i martwo urodzonym, których pochowanie zleci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10, prowadzonym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

22 stycznia 2021

Małgorzata Stefanowicz, specjalista psychoterapii uzależnień – tel. 577 501 009 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych, motywowanie do podjęcia leczenia. Diana Wiżlańska – Sławińska, psycholog – tel. 694 429 479 – indywidualne konsultacje psychologiczne. Ewa Szyc, psycholog – tel. 691 539 047 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Joanna […]

POSIEDZENIE KOMISJI 27 STYCZNIA 2021 R.

20 stycznia 2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 7: 30. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 8: 20. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 9:00. Szczegóły w załączeniu.

OBRADY XXVI SESJI RADY MIASTA SEJNY

20 stycznia 2021

Obrady XXVI Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 27 stycznia 2021 r. o godz.: 10:30. Szczegóły w załączeniu.

Zakończenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowych

20 stycznia 2021

Informacja o wynikach naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Szczegóły w załączeniu w załączeniu.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 stycznia 2021

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego