Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego

6 maja 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego

6 maja 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

6 maja 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

30 kwietnia 2024

W okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). Jego celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m. in. sytuacji materialnej, stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz warunków życia mieszkańców Polski. Pozyskane dane są porównywalne na poziomie Unii Europejskiej, co pozwala na monitorowanie postępu w osiąganiu wspólnych celów […]

Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji.

30 kwietnia 2024

Nakładem Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ukazała się publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Jest ona kierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, sołtysów, radnych, liderów społeczności. Niniejszy przewodnik został opracowany przez ekspertów w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym i opiera się na bogatym dorobku […]

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

30 kwietnia 2024

W dniu 1 maja 2024r po raz dziesiąty odbędzie się impreza pn. „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego”. Początek i koniec przejazdu odbędzie się z Placu Dominikańskiego. O godzinie 11.30 zainteresowani udadzą się na mszę świętą, a następnie o godzinie 13.00 rozpocznie się przejazd ulicami miasta Sejny. Oprócz motocykli na Placu Dominikańskim będą również namioty Nadleśnictwa Pomorze, Wojskowego […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego