Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

19 maja 2023

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Floriany 2023

17 maja 2023

Konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów.

MAMMOBUS W SEJNACH – 25 MAJA 2023 R. W GODZ 9.00 – 17.00 PRZY URZĘDZIE MIASTA

16 maja 2023

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostykazaprasza mieszkanki Sejn na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierająinformacje […]

Uniwersytet Sukcesu

15 maja 2023

MOPS w Sejnach, informuje o możliwości uczestnictwa w programie „Uniwersytet Sukcesu” –p rogram jest bezpłatny i kierowany do młodych kobiet, w trudnej sytuacji materialnej, chcących wejść na rynek pracy. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 maja 2023 r. Rejestracja  i informacje dotyczące programu, dostępne są na stronie:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

12 maja 2023

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2023 rok.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego