Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

31 sierpnia 2022

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegóły w załączeniu.

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

31 sierpnia 2022

 Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023 Cel szczegółowy I.1 – Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023 NABÓR nr III/EFRROW/2022 Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej […]

Zwiększamy dostępność do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w województwie podlaskim dla dzieci i dorosłych

31 sierpnia 2022

Rozwój opieki psychiatrycznej w województwie podlaskim jest jednym z priorytetów Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W ostatnim czasie  zwiększyliśmy liczbę miejsc udzielania świadczeń, gdzie pacjenci otrzymają pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Zakontraktowaliśmy dwa nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w: Czarnej Białostockiej i Mońkach oraz 3 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w […]

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

31 sierpnia 2022

Proszę o zapoznanie się z komunikatem.

„Lekcja o Funduszach Europejskich” już od września w szkołach średnich w Polsce Wschodniej!

30 sierpnia 2022

1 września startuje rekrutacja szkół ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w niej udział również szkoły z województwa mazowieckiego. – Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego