Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

30 kwietnia 2024

W okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). Jego celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m. in. sytuacji materialnej, stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz warunków życia mieszkańców Polski. Pozyskane dane są porównywalne na poziomie Unii Europejskiej, co pozwala na monitorowanie postępu w osiąganiu wspólnych celów […]

Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji.

30 kwietnia 2024

Nakładem Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ukazała się publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Jest ona kierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, sołtysów, radnych, liderów społeczności. Niniejszy przewodnik został opracowany przez ekspertów w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym i opiera się na bogatym dorobku […]

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

30 kwietnia 2024

W dniu 1 maja 2024r po raz dziesiąty odbędzie się impreza pn. „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego”. Początek i koniec przejazdu odbędzie się z Placu Dominikańskiego. O godzinie 11.30 zainteresowani udadzą się na mszę świętą, a następnie o godzinie 13.00 rozpocznie się przejazd ulicami miasta Sejny. Oprócz motocykli na Placu Dominikańskim będą również namioty Nadleśnictwa Pomorze, Wojskowego […]

OBRADY I SESJI RADY MIASTA SEJNY

29 kwietnia 2024

Obrady I Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 07 maja 2024 r. o godz.: 12:00. Szczegóły w załączeniu.

Miasto Sejny zakupi sprzęt dla jednostki OSP

26 kwietnia 2024

Miasto Sejny otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana 19 kwietnia 2024 r. Termin wykorzystania dotacji upływa 30 listopada 2024 r.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

24 kwietnia 2024

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet I. Umiejętności; Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki; Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej projektu Akademia GOZ i Mapa dotacji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 22 162 79 60 lub na […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego