Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZY PL. ŚW. AGATY 4

3 listopada 2023

Miasto Sejny reprezentujące wspólnotę mieszkaniową przy Pl. Św. Agaty 4, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem istniejących kanałów spalinowych a także węzła cieplnego. Więcej informacji w załącznikach.

POSIEDZENIE KOMISJI 9 LISTOPADA 2023 R.

2 listopada 2023

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00 Szczegóły w załączeniu.

OBRADY LVIII SESJI RADY MIASTA SEJNY

2 listopada 2023

Obrady LVIII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 9 listopada 2023 r. o godz.: 10:00. Szczegóły w załączeniu.

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

2 listopada 2023

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 30 lat pozwala na monitorowanie zmian zachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Stopa bezrobocia wg BAEL […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego