Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Ostrzeżenie meteorologiczne

25 marca 2024

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2°C, lokalnie do -4°C, przy gruncie do-6°C. Szczegóły w załączeniu:

Podsumowanie aktywności inwestycyjnej Miasta Sejny w kadencji 2018-2024.

22 marca 2024

Podsumowanie aktywności inwestycyjnej Miasta Sejny w kadencji 2018-2024.

Konsultacje społeczne

19 marca 2024

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących koncepcji zagospodarowania części terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wojska Polskiego 64, na potrzeby urządzenia miejsc parkingowych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

19 marca 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2024 r.

18 marca 2024

w województwie podlaskim w ramach Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w latach 2022, 2023 i 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

12 marca 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego