KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slider

Rekrutacją na studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

12 maja 2021

Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Student Uczelni jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym od pierwszego dnia studiów w Uczelni jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Nabór trwa od […]

POSIEDZENIE KOMISJI 17 MAJA 2021 R.

10 maja 2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 8: 00. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 10: 00. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 11:00. Szczegóły w załączeniu.

OBRADY XXIX SESJI RADY MIASTA SEJNY

10 maja 2021

Obrady XXIX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 17 maja 2021 r. o godz.: 13:00. Szczegóły w załączeniu.

Fundusze promocji na portalu usług eRolnik

10 maja 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7). Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia […]

Rekrutacja do terytorialnej służby wojskowej

7 maja 2021

Ważna informacja dla uczniów, osób pracujących, bezrobotnych, kobiet i mężczyzn – dla wszystkich. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie […]

II postepowanie dot. „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”.

6 maja 2021

szczegóły pod linkiem: http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ii-postepowanie-aktywna-turystyka-na-rzecz-zrownowazonego-wykorzystania-dziedzictwa-przyrodniczego-w-obszarze-wspolpracy-transgranicznej.html

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego