Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Zawadzkiego 13 w Sejnach w 2024 roku

15 stycznia 2024

Specjalista psychoterapii uzależnień Anna Skowina tel. 535 523 030

Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Ewa Szyc tel. 691 539 047

Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Diana Wiżlańska – Sławińska tel. 694 429 479 

Psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych Ewa Szyc tel. 691 539 047

Prawnik – bezpłatna pomoc prawna Barbara Lutyńska tel. 606 874 365

Grupa wsparcia AL-ANON

Grupa wsparcia AA TUR


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego