Miasto Sejny realizuje projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu zdjęcia z przebiegu realizacji projektu.

Szczegóły w załączeniu.

Szanowni Państwo!

W związku z aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Sejnach Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania wniosków w ramach konsultacji społecznych.

W okresie od 27 sierpnia do 22 września 2020, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

Dnia 16 października 2020 r. odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców w związku z aktualizacją Studium. Godzina i miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby i instytucje zainteresowane do składania wniosków i uczestniczenia w konsultacjach społecznych.

Szczegóły pod linkiem:

http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2020/2020_rok/przetarg-nieograniczony-dotyczacy-zadania-transgraniczny-katalizator-wspolpracy-targowisko-turgus.html

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na II spotkanie otwarte dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny. Przyjdź i zadecyduj jak będą wyglądały Sejny w 2030 r.

Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego