Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

 
Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.


Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos
Instagram: https://www.instagram.com/ligangos

Szczegóły w załączeniu.

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Od 1 września 2020 r. została otwarta nowa siedziba Przedszkola Miejskiego w przebudowanej części budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 64.

Obecnie do Przedszkola Miejskiego, oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej i Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszcza łącznie 224 podopiecznych, w tym, zainicjowana przez rodziców i wspierana przez Stowarzyszenie „Przytulasy”, jedna grupa innowacyjna, realizująca program Leśnego Przedszkola. Takiej ilości dzieci przedszkolnych jeszcze nie mieliśmy.

Już ponad rok funkcjonuje również Sejneński Żłobek. W ramach projektu pn.: „Pierwszy Żłobek w Sejnach!” zostało utworzonych 36 miejsc dla dzieci od 20 tyg. do 3 r.ż.  Pierwszego września w jego progach przyjęliśmy 32 dzieci. W żłobku dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Żłobek gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży oraz zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolują dowód osobisty młodo wyglądających klientów.

W wyniku tych działań w dniu 21.07.2020 w I etapie audytu specjalnie przeszkolona 18-letnia dziewczyna, wyglądająca nawet młodziej (na około 16-17 lat), udała się wraz z trenerem CDP – Panem Tomaszem Delmaczyńskim, do punktów sprzedaży i podjęła próbę zakupu alkoholu (najczęściej piwa). Celem badania było sprawdzenie, czy sprzedający/sprzedająca poprosi „Tajemniczego Klienta” o dokument tożsamości potwierdzający jego pełnoletność.

Skontrolowano 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W dużej części sprawdzonych punktów sprzedających alkohol -14 – podczas próby zakupu alkoholu przez Tajemniczego Klienta, sprzedawcy nie wymagali dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy, natomiast w 12 pkt. sprzedawcy poprosili o okazanie dokumentu, który potwierdza jego pełnoletniość, a kilku, którzy poprosili i tak sprzedali alkohol po zapewnieniu Tajemniczej Klientki, iż zostawiła go w domu.

Bezpośrednio po próbie zakupu, trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, które jest podyktowane m.in. tym, że nawet za jednorazową sprzedaż niepełnoletnim grożą wysokie kary – z utratą zezwolenia włącznie. Po szkoleniu trener CDP rozdał certyfikaty i materiały.

Następnym etapem projektu było sprawdzenie skuteczności oddziaływania programu na sprzedawców. W tym celu w sierpniu 2020 r. został zrekrutowany drugi audytor, który został przeszkolony przed audytami,
a jego zadaniem była realizacja audytów w tych samych punktach sprzedaży.

W wyniku tych działań w dniu 20.08.2020 (była to tym razem inna, 19-letnia dziewczyna, której wygląd wskazywał na dużo młodszy wiek) rozpoczęła drugi etap kończący program.

W etapie tym w 13 pkt na 26pkt punktów sprzedających alkohol, Tajemniczy Klient miał problem z zakupem alkoholu bez dokumentu. W 13 punktach sprzedawcy nie poprosili o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek nabywcy i sprzedali alkohol.

Raport w załączeniu.

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego