Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 15 lipca 2020 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja będzie wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sejny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 października 2020 r.

Informujemy, że Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzi nabór do  grupy przedszkolnej, która funkcjonować będzie w bezpośrednim kontakcie z naturą i realizować założenia programu leśnego przedszkola. Liczba miejsc ograniczona.

Termin rekrutacji: 17.08.2020 r. – 24.08.2020 r.

Wniosek + załączniki są do pobrania na stronie internetowej lub w przedszkolu.

Wnioski należy składać w Przedszkolu Miejskim przy ul. Zawadzkiego 13 do 24.08.2020 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego informuje o rekrutacji prowadzonej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) podległa Prezesowi Rady Ministrów przygotowuje młodych ludzi do pracy w administracji publicznej. Kształcenie w KSAP jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas studiów wyższych. W tym celu wyposażamy naszych słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, kształtujemy postawę służby społeczeństwu oraz rozwijamy zdolności menedżerskie. Dyplom Krajowej Szkoły umożliwia uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej. 

KSAP zaprasza wszystkich młodych ludzi zarówno z doświadczeniem w administracji  jak i bezpośrednio po studiach magisterskich (jednolitych oraz drugiego stopnia).  

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz na związane z nią przenoszenie obron prac magisterskich na wrzesień, Dyrekcja Krajowej Szkoły podjęła decyzję o możliwości warunkowego dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP tych osób, którym termin obrony pracy magisterskiej został wyznaczony nie później niż termin zakończenia drugiego etapu rekrutacji (tj. nie później niż 2 października 2020 r.). 

Dokumenty będą przyjmowane od 1 czerwca do 14 sierpnia, a rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia br.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.|

W dniach 4-5 lipca 2020 r. blisko dwustu zawodników pojedzie trasą ultramaratonu kolarskiego „Pierścień Tysiąca Jezior 610 km”. Jest to amatorski wyścig kolarski, którego trasa przebiega przez tereny Warmii, Mazur, Suwalszczyznę i Sejneńszczyznę. Zawodnicy wyruszą z miejscowości Świękitki na Warmii. Przejadą przez Lidzbark Warmiński, Gołdap, Wiżajny, Sejny, Ełk, Giżycko, Kętrzyn, by zamknąć pierścień na mecie w Świękitkach.

Pokonają dystans 610 km w systemie non stop. Na trasie jedynym wsparciem dla zawodników będą punkty kontrolno-żywieniowe, rozmieszczone co 50-70 km. Jeden z takich punktów będzie działał w Sejnach, na Placu Dominikańskim, w dniach 4-5 lipca 2020 r. w godzinach 19.00 wieczorem-6.00 rano.

Nagrodą dla uczestników jest satysfakcja z przejechanego dystansu oraz pamiątkowy medal z imieniem i nazwiskiem.

Spot reklamowy

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego