MOJE MIASTO

Slider

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

Wileńska 10
16-500 Sejny
tel. 87 516-21-13
e-mail: mops@sejny.home.pl

Pn.-Pt 7.00 do 15.00

REGON: 790739489, NIP 844-19-15-017

Numer Konta BS Rutka Tartak : 25936700070010001852600001

Struktura Organizacyjna:

Kierownik:
Ilona Anna Okoń

Główny Księgowy:
Bogumiła Łabacz

Pracownicy Socjalni:
Małgorzata Błuszko
Małgorzata Malinowska
Renata Klucznik
Agnieszka Sapiega

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny:
Małgorzata Tydman

Świadczenia wychowawcze 500 +,  Dobry Start:
Iwona Leonowicz

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewodnicząca:
Halina Sawicka

Wiceprzewodnicząca :
Małgorzata Błuszko

Zespół Interdyscyplinarny działa na rzecz osób, które doświadczają przemocy oraz ich rodzin, realizuje procedurę „Niebieskie Karty”. Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze.

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuje o  obowiązującym  terminarzu wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego Rutka Tartak:

15 – każdego miesiąca – zasiłki stałe, zasiłki okresowe,  wynagrodzenia  dla opiekunów prawnych i kuratorów.

20 – każdego miesiąca- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, zasiłki celowe .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że świadczenia niepobrane w terminie, zostaną  przekazane do ponownej wypłaty w kolejnym miesiącu .

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego