Slide2

ODWIEDŹ SEJNY

Slide2

ODWIEDŹ SEJNY

Przydatne informacje

Obiekty zabytkowe
 1. Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ze szczególną figurą Matki Bożej Sejneńskiej) i klasztor podominikański w Sejnach, 16-500 Sejny, Plac św. Agaty 1
 2. Biała Synagoga w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 41, 16-500 Sejny;
 3. Dom talmudyczny – dawna jesziwa w Sejnach ul. Józefa Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny;
 4. Stara Poczta, obecnie siedziba Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach ul. Józefa Piłsudskiego 24, 16-500 Sejny;
 5. Figura i kaplica św. Agaty, Plac św. Agaty 1 , Sejny
 6. Pałac Biskupi w Sejnach, obecnie Muzeum Ziemi Sejneńskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 28, 16-500 Sejny;
 7. Ratusz miejski w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny;
 8. Dawny kościół ewangelicki, ul. Zawadzkiego 3, Sejny
 9. Dwór Miłosza w Krasnogrudzie, Krasnogruda 16, 16-500 Sejny
 10. Zespół dworski Hołny Mejera, Hołny Mejera 3a, 16-500 Sejny,
 11. Kościół i klasztor w Smolanach, Smolany 16, 16-515 Smolany
 12. Kościół w Berżnikach, Berżniki 47, 16-500, Berżniki.
 13. Kościół św. Anny w Gibach, 16-506 Giby 26
 14. Zespół dworski Klejwy, gmina Sejny
 15. Pozostałości grodziska Jaćwingów w Posejnelach koło Gib
Inne obiekty
 1. Pomnik biskupa Antoniego Baranowskiego – Antanasa Baranauskasa, Plac św. Agaty 1, 16-500 Sejny
 2. Pomnik Powstania Sejneńskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, 16-500 Sejny
 3. Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, Plac św. Agaty, 16-500 Sejny
Wyżywienie
 1. Restauracja SKARPA, ul. Józefa Piłsudskiego 13, 16-500 Sejny; tel. 87 516 21 87 (biuro), 87 516 20 65 (recepcja), 692 790 082; mail: skarpa-sejny@su.home.pl
 2. Karczma Litewska, ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny, tel. 87 517 33 00; mail: karczmasejny@op.pl
 3. Pizzeria Pub „Sejna”, ul. Emilii Plater 6, 16-500 Sejny, tel. 609 844 661
 4. Pizzeria „Stara”, ul. Ogrodowa 1, 16-500 Sejny, tel. 503 352 579
 5. Restauracja Dworek Hołny, Hołny Mejera 3, 16-500 Sejny, tel. 666 555 113 (rezerwacja stolika), 602 485 777 (imprezy okolicznościowe)
 6. Restauracja „Morena”, Hołny Mejera 4A, 16-500 Sejny, tel. 87 517 22 38, 609 395 934
 7. Zajazd Gospoda, Dusznica 31, 16-500 Sejny, tel. 87 517 20 65
 8. „Tabaczarnia”, 16-506 Giby 102, tel. 87 564 00 92, 604 155 821, 602 879 123, mail: biuro@tabaczarnia.pl
 9. Bar w Skustelach, Skustele 11, 16-503 Krasnopol, tel. 512 217 611
Zakwaterowanie
 1. Restauracja SKARPA, ul. Józefa Piłsudskiego 13, 16-500 Sejny; tel. 87 516 21 87 (biuro), 87 516 20 65 (recepcja), 692 790 082; mail: skarpa-sejny@su.home.pl
 2. Dom Litewski, Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach, ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny, tel. 87 516 29 08; mail: nakvyne@ltnamai.sejny.pl
 3. Apartamenty Dworek Hołny, Hołny Mejera 3, 16-500 Sejny, tel. 602 633 092; mail: armator@armator.info.pl
 4. „Morena” Alicja Budowicz, Hołny Mejera 4A, 16-500 Sejny, tel. 87 517 22 38, 609 395 934
 5. Zajazd Gospoda, Dusznica 31, 16-500 Sejny, tel. 87 517 20 65
 6. Ośrodek Wypoczynkowy w Posejnelach, Posejnele 26a, 16-506 Giby; tel. 87 516 50 16, 87 516 50 02, 783 781 461
 7. Ośrodek Wypoczynkowy Kukle, Kukle 29, 16-506 Giby; tel. 87 516 50 58, 85 679 36 90 (informacje i rezerwacje), 697 650 660 (w sprawach pobytów grupowych oraz imprez firmowych); mail: biuro@kukle.pl; otkukle@gmail.com
 8. Gościniec Sumowo, Sumowo 32, 16-506 Giby; tel. 87 562 15 90 (recepcja, rezerwacja pobytu), 698 931 498 (grupy); mail: eu.@gmail.com, kukle@su.home.pl
 9. Gościniec Kukle, Kukle 24 A, 16-506 Giby; tel. 87 562 15 90 (recepcja, rezerwacja pobytu), 698 931 498; mail: eu@gmail.com
 10. Hotel Kresovia, 16-506 Giby 95; tel. 87 562 15 90 (recepcja, rezerwacja pobytu), 505 020 740 (grupy); mail: pl@gmail.com
 11. Gościniec Gaładuś, Dusznica 33, 16-500 Sejny; tel. 606 612 188; mail: dusznica@gosciniecgaladus.pl
 12. Dwór Łumbie, Łumbie 26, 16-500 Sejny; tel. 510 130 368; mail: dworlumbie@onet.pl
 13. Pensjonat „Na Stawach”, ul. Łąkowa 40a, 16-500 Sejny; tel. 87 516 24 78, 665 020 489; mail: nastawach@gmail.com
Punkty pierwszej pomocy
 1. Policja; Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, ul. 1 Maja 13, 16-500 Sejny; tel. alarmowy 997, 112, 87 517 33 33 (telefon zaufania)
 2. Straż Pożarna, ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny; tel. alarmowy 998, 87 516 38 30, 87 516 38 31
 3. Pogotowie Ratunkowe, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny; tel. alarmowy 999, 875 162 009; 875 172 301 (Izba Przyjęć)
 4. Szpital Powiatowy, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny; tel. 87 517 23 14
 5. „Falmed” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 1 Maja 4, 16-500 Sejny; tel. 87 516 25 08
 6. Przychodnia SPZOZ, ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny; tel. 87 516 30 41
 7. Apteka „Malwa”, ul. Zawadzkiego 19, 16-500 Sejny; tel. 87 516 23 15
 8. Apteka św. Michała, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 16-500 Sejny; tel.: 87 516 20 32
 9. Apteka „Remedium”, ul. 1 Maja 3, 16-500 Sejny, tel. 87 516 35 77
 10. Straż Graniczna Placówka w Sejnach, ul. Łąkowa 5, 16-500 Sejny, tel. 87 517 37 20
 11. Gabinet Weterynaryjny, ul. Powstańców Sejneńskich 24, 16-500 Sejny; tel. 87 516 20 19
 12. Gabinet Weterynaryjny, ul. Powstańców Sejneńskich 15, 16-500 Sejny; tel. 604 445 771
Informacja turystyczna
 1. Muzeum Ziemi Sejneńskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 28, 16-500 Sejny; tel. 87 516 22 12; mail: muzeum@um.sejny.pl
 2. Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Klasztor Podominikański), Plac Św. Agaty 6, 16-500 Sejny, tel. 690 176 179
 3. Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe; tel. 87 563 25 62, 87 563 25 77, 510 992 672
Muzea i przewodnicy
 1. Muzeum Ziemi Sejneńskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 28, 16-500 Sejny; tel. 87 516 22 12; mail: muzeum@um.sejny.pl
 2. Klasztor Podominikański w Sejnach (Oddział Muzeum Ziemi Sejneńskiej), Plac św. Agaty 6, 16-500 Sejny; tel. 87 562 17 55
Władze lokalne
 1. Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. 87 516 20 73, 87 516 2074, 87 516 20 54; mail: sekretariat@um.sejny.pl
 2. Urząd Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny; tel. 87 516 20 45; mail: sekretariat@gmina.sejny.pl
 3. Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny; tel. 87 517 39 10, 87 517 33 02, 87 516 20 66; mail: biuro@powiat.sejny.pl
Instytucje kultury
 1. Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny; tel. 87 516 22 00; mail: sekretariat@ok.sejny.pl
 2. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, ul. Józefa Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny; tel. 87 516 27 65; mail: sekretariat@pogranicze.sejny.pl
 3. Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Krasnogruda 14, 16-500 Sejny; tel. 87 565 03 69; mail: krasnogruda@pogranicze.sejny.pl
 4. Dom Litewski, ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny; tel. 87 516 29 08; mail: kultura@ltnamai.sejny.pl
Poczta
 1. Urząd Pocztowy, ul. Józefa Piłsudskiego 24, 16-500 Sejny; tel. 87 516 20 92
Dworzec autobusowy/Taxi
 1. Dworzec autobusowy, ul. Parkowa 5, 16-503 Sejny
 2. Postój taxi przy dworcu autobusowym
Banki/Bankomaty
 1. PKO BP S.A. Oddział w Sejnach, ul. Zawadzkiego 19, 16-500 Sejny; tel. 87 737 40 20 (Bankomat)
 2. Bank Spółdzielczy w Sejnach, ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny, tel. 87 517 34 65 (Bankomat)
 3. Bank Spółdzielczy Rutka Tartak, Punkt kasowy, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 16-500 Sejny; tel. 87 517 30 07
 4. Bankomat PKO BP, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 16-500 Sejny
 5. Bankomat Euronet, ul. 1 Maja 6, 16-503 Sejny; przy „Biedronce”
Stacje paliw
 1. PKN Orlen S.A., ul. Konarskiego 18, 16-500 Sejny; tel. 87 516 62 13
 2. Lotos Optima, ul. Powstańców Sejneńskich 15, 16-500 Sejny; tel. 519 075 790
 3. Tank Full PPHU, ul. Powstańców Sejneńskich 38, 16-500 Sejny; tel. 87 516 62 41
 4. Stacja Paliw „Huzar”, ul. Łąkowa 5, 16-500 Sejny; tel. 87 516 34 34
 5. Stacja Tankowania Gazem LPG, ul. Konarskiego 24, 16-500 Sejny; tel. 87 516 20 15
Warsztaty samochodowe
 1. Cartom Tomasz Korzeniecki, Plac Św. Agaty 1A, 16-500 Sejny; tel. 660 688 826
 2. Sam-Mot, ul. Marii Konopnickiej 51, 16-500 Sejny; tel. 87 516 20 34
 3. Andrzej Norwa Service, diagnostyka pojazdów, warsztat i pomoc drogowa, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny; tel. 87 516 28 78, 87 516 28 79
 4. Mechanika Pojazdowa, pomoc drogowa i holowanie, T. Staniewicz, tel. 87 516 65 02
 5. Zakład Wulkanizacyjny, Marian Czeszkiewicz, ul. Targowa 2, 16-500 Sejny; tel. 87 516 23 26, 608 472 625, 880 252 041
 6. JN Polska, ul. Powstańców Sejneńskich 8, 16-500 Sejny
 7. Mechanika Mariusz Bizio, ul. Szkolna 7, 16-500 Sejny
 8. Warsztat Samochodowy Waldemar Pietruszkiewicz, ul. Łąkowa 3, 16-500 Sejny
 9. CAR-TECH Tomasz Raudonowicz, Zaleskie 23, 16-500 Sejny; tel. 609 498 956

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego