Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Sejny w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

szczegóły oraz wszystkie załączniki pod linkiem

https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/

Szczegóły w załączeniu.

Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły pod linkiem:

https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ogloszenia-o-przetargach—rok-2021.html

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego