Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznego wglądu projekt MPZP zachodniej części miasta Sejny.

Szczegóły pod linkiem

https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-miasta-sejny/mpzp-zachodniej-czesci-miasta-w-rejonie-ul-wp.html

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Sejny w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły pod linkiem:

https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/iii-ogloszenie-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-profilaktyki-zakazen-wirusami-brodawczaka-ludzkiego-hpv-w-miescie-sejny.html

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego