Jesteś mieszkańcem województwa podlaskiego? Masz ciekawy pomysł, ale nie masz środków na jego realizację? Jest możliwość pozyskania funduszy! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 7000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 172 575 zł.


Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór trwa do 24 lipca 2024 roku do godziny 23.59.

Inicjatywy można realizować od 01.09.2024 do 13.11.2024. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.


Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.


Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Zapraszamy także do obejrzenia spotu promocyjnego Podlaskie Lokalnie, w którym pokazujemy, co w ostatnich trzech latach udało się zrobić w ramach programu.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego.

27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór
wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”
na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest
finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia
17 lipca 2024 r. do godz. 12:00 tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie
internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/. O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać
podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego
(podmioty, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu przedsiębiorstwa
społecznego) i widnieją w wykazie, dostępnym na stronie:
https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59
W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił infolinię, czynną od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl
Jednocześnie informuję, że w dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji
(za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) odbędzie się spotkanie informacyjne
dotyczące naboru wniosków.
Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00).
Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA
Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na wskazany w formularzu adres
e- mail.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 21°C.

Szczegóły w załączeniu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie nisko i zero emisyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez udział przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach i doradztwie poszkoleniowym mającym za zadanie zaplanowanie lub zaprojektowanie nowego działania w przedsiębiorstwie uczestniczącym w projekcie, zgodnego z GOZ.

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

Realizacja projektu przewidziana jest do 31.12.2026 r.

Obecnie trwa pierwsza runda naboru – do 30.06.2024 r.

Zarówno unijne, jak i polskie przepisy dążą do transformacji gospodarki w kierunku GOZ, jest to model gospodarki, który niebawem będzie jedynym właściwym. Należy więc dobrze przygotować się do wdrożenia jego założeń w każdym przedsiębiorstwie.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej https://profesjonalnekadrygoz.pl/

W ramach promocji projektu planujemy m. in. organizację spotkania online w dniu 20.06.2024 r., poniżej link do spotkania:

Spotkanie informacyjno-promocyjne projekt Profesjonalne kadry GOZ 20.06.2024 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego