Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”
realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.
projekt: „STARTER DLA MŁODYCH

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTUALNIE TRWA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty
rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

( biurze projektu partnera)

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród
72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do:

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  1. Rekrutacja od III kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 3: Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

Szczegółowe informacje o projekcie  uzyskają Państwo:

LIDER

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A

Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

www.ares.suwalki.pl

Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55

Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej Lidera i Partnera

Pamiętasz czasy, w których maszyny, narzędzia, a nawet stroje w miejscu pracy wyglądały całkowicie inaczej niż dzisiaj? Może masz zdjęcia z tamtego okresu, którymi chcesz się z nami podzielić?

Portal pracy Aplikuj.pl postanowił zaangażować do naszej zabawy mieszkańców województwa mazowieckiego i podlaskiego, którzy ukończyli 50 lat. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy maksymalnie 3 fotografie https://www.aplikuj.pl/konkurs-polacy-w-dawnej-pracy-zgloszenie. Na zgłoszenia czekamy do 30.11.2021 r.

Pomóż nam stworzyć piękną galerię, która pokaże wszystkim jak poszczególne zawody wyglądały jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

Jeśli nie możesz samodzielnie przystąpić do zabawy, można to zrobić z pomocą innych. Cała zabawa odbywa się przez Internet w trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo.

Dla najlepszych świetne nagrody: kursy komputerowe(strefakursow.pl), telefony komórkowe, gadżety i książki.

Wszystkie szczegóły na temat konkursu znajdziesz w regulaminie:

https://www.aplikuj.pl/konkurs-polacy-w-dawnej-pracy

Pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Pana Grzegorza Pudy

19 września 2021 r.

Targowica Miejska w Sejnach

Cztery nowe poradnie specjalistyczne w województwie podlaskim

Adresy 4 nowych poradni specjalistycznych:

1. Poradnia urologiczna w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, Grajewo

2. Pracownia tomografii komputerowej, w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, Grajewo

3. Poradnia kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60, Suwałki

4. Poradnia geriatryczna w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60, Suwałki

Od 1 września 2021 r. pacjenci mogą korzystać z leczenia w nowo zakontraktowanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ poradniach:

urologicznej, kardiologicznej, geriatrycznej, tomografii komputerowej. Przypominamy, że zniesione zostały limity przyjęć do poradni specjalistycznych. 

Nowe poradnie będą działać przy szpitalach: Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie oraz Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Nowe poradnie specjalistyczne zakontraktowaliśmy na obszarach, gdzie była taka potrzeba, oraz gdzie istnieją ku temu możliwości – zasoby materialne i kadrowe.

Dzięki temu pacjenci z Grajewa, Suwałk – ale także okolic i regionu zyskają większą dostępność do świadczeń w zakresie urologii, badania tomografii komputerowej, kardiologii, geriatrii.

– Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ

Placówki, które dysponują poradniami specjalistycznymi, mogą teraz w pełni wykorzystać swój potencjał – od dwóch miesięcy nie obowiązują limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za wszystkie porady udzielone pacjentom.

Zapraszamy na koncert zespołu „NACHODNE” organizowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach, który Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021

Koncert będzie transmitowany w formie online na serwisach Facebook i YouTube

„Nachodne” to zespół śpiewający tradycyjne pieśni techniką białego głosu zachowując melodie i gwarę. Tworzą go pasjonaci śpiewu w rożnym wieku od dzieci do dorosłych, mieszkańcy Sejn i okolicznych wsi gminy Sejny. Repertuar to pieśni suwalskie/sejneńskie oraz mniejszości narodowych zamieszkałych na terenach północno-wschodniej Polski. Zespół rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2018 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach. Przez śpiew najstarszych pieśni zespół chce ocalić od zapomnienia regionalną tradycję muzyczną oraz obrzędowość, upowszechniając dziedzictwo pokoleń, różnorodność oraz bogactwo kulturowe sejneńszczyzny.

Tegoroczny laureat II nagrody na 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz laureat III nagrody na VII Turnieju Muzyków Prawdziwych Filharmonia Szczecińska – TPM 2021.

Zespół prowadzi Anna Szafranowska pochodząca z Sejn animator i menadżer kultury, instruktor teatralny, pedagog, Mentor Kultury Regionalnej, instruktor śpiewu gospel, dyrygentka i założycielka chóru gospel Suwałki Gospel Choir w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach. Organizatorka wielu warsztatów muzyki i śpiewu Gospel w Suwałkach, Alitusie i Druskiennikach na Litwie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021”

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego