Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach poszukuje wolontariuszy do pomocy przy realizacji programu ,,Wspieraj Seniora „który ma polegać na dostarczaniu artykułów podstawowej potrzeby dla seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Sejny, którzy w związku z utrzymującym się stanem epidemii decydują się pozostać w domu.

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu : 87 516-21-13.

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa
C0VID-19 i decyzją Rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej na obszarze całego kraju oraz o zamknięciu placówek oświatowych i ograniczeniu zgromadzeń informuję, iż po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sejnach wstrzymuje się prowadzenie handlu na placu targowym w Sejnach przy ul. Wileńskiej 18E począwszy od 26 października 2020 r. do odwołania.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach  informuje, że w dniu 28 października 2020r.  o godz. 15.00  na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach odbędzie się pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Przewodnicząca Rady Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek  w godzinach 1515do 1615 pod numerem telefonu 87 5162 073.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 roku.
Szczegóły w załączeniu.

Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/130521/Uchwa%C5%82a-XX_85_16

Uchwała w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XX/85/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/263625/Uchwa%C5%82a-XXVI_115_16

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/654789/Uchwa%C5%82a-XXII_165_20

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 20 osób z Klubu Seniora . Numer sprawy MOPS.26.3.4.2020.

Informacja w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego