W poniższym załączniku opublikowano ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 01.03.2024 r.

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 7.45

Szczegóły w załączeniu.

Obrady LXII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 26 stycznia 2024 r. o godz.: 10:00.

Szczegóły w załączeniu.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 r.

Zmiana terminy posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 r.

INFORMUJĘ, ŻE DNIA 8 STYCZNIA 2024 r. URZĄD MIASTA SEJNY BĘDZIE NIECZYNNY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Sejny w 2024 roku, dzień 08 stycznia 2024 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 06 stycznia 2024 r. – święto przypadające w sobotę.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego