OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027

OBWIESZCZENIE NR 4/2023 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

W poniższym załączniku opublikowano ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 16.06.2023 r.

Posiedzenie Komisji Statutowej – godz. 11.00

Szczegóły w załączeniu.

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego