Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00

Szczegóły w załączeniu.

Obrady LVII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 27 września 2023 r. o godz.: 10:45.

Szczegóły w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 21 września 2023 r. (czwartek)  w godzinach 1515do 1615   w zamian za dyżur z dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. komunalnych w Referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny.

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 18 sierpnia 2023 r. (piątek)  w godzinach 1515do 1615  w zamian za dyżur w dniu 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 8.15


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego