Prognozowane są burze, szczegóły w załączeniu.

Prognozowane są burze, szczegóły w załączeniu.

Informujemy, iż od 23.06.2021 r. realizowane są wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych w ramach trwającego od 01.04.2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Szczegóły poniżej.

Przed nami wakacje. Osoby, które wybierają się za granicę powinny zabrać ze sobą turystyczny niezbędnik, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do jej wyrobienia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Potwierdza on prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak wyrobić EKUZ?

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć na pięć sposobów: osobiście w Oddziale lub delegaturze Podlaskiego Oddziału NFZ, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Co istotne w przypadku składania wniosku osobiście, zwykle rozpatrywany jest od razu i karta wydawana jest od ręki.
Wniosek jest dostępny na stronie Podlaskiego Oddziału NFZ.

Wyrobienie karty jest bezpłatne. Jest to dokument indywidualny, a więc np. każdy z członków rodziny powinien mieć własną EKUZ. Jednak rodzic może w imieniu dziecka wyrobić taką kartę, możliwe jest również – na podstawie upoważnienia – wyrabianie jej w imieniu innej osoby dorosłej.

Leczenie na EKUZ

Obywatel Polski ma prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

Jak długo EKUZ jest ważny?

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny odbędzie się 9 lipca 2021 r. o godz. 8:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach.

Szczegóły w załączeniu.

XXX sesja Rady Miasta Sejny odbędzie się dnia 9 lipca 2021 r. o godz. 11:30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego