Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 28 lipca 2022 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów dla strażaków OSP Sejny. Zadanie będzie zrealizowane do 31 października 2022 r.

Zakończył się nabór na stanowisko referenta ds. spraw finansowo-księgowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta Sejny. Wyniki naboru zamieszczamy w załączniku.

W dniach 2-3 lipca 2022 r. ponad dwustu zawodników pojedzie trasą ultramaratonu kolarskiego „Pierścień Tysiąca Jezior 610 km”. Jest to amatorski wyścig kolarski, którego trasa przebiega przez tereny Warmii, Mazur, Suwalszczyznę i Sejneńszczyznę. Zawodnicy wyruszą z miejscowości Świękitki na Warmii. Przejadą przez Lidzbark Warmiński, Gołdap, Wiżajny, Sejny, Ełk, Giżycko, Kętrzyn, by zamknąć pierścień na mecie w Świękitkach.

Pokonają dystans 610 km w systemie non stop. Na trasie jedynym wsparciem dla zawodników będą punkty kontrolno-żywieniowe, rozmieszczone co 50-70 km. Jeden z takich punktów będzie działał w Sejnach, na Placu Dominikańskim, w dniach 2-3 lipca 2022 r. w godzinach 17.00-4.30 rano.

Nagrodą dla uczestników jest satysfakcja z przejechanego dystansu oraz pamiątkowy medal z imieniem i nazwiskiem.

Zawodnicy wyposażeni są w nadajniki GPS, dzięki czemu można śledzić ich aktualne pozycje na trasie na stronie https://ptj2022.1008.pl/

Więcej informacji o ultramaratonie można znaleźć na stronie https://pierscientysiącajezior.pl/

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. 

Wywieśmy flagi w dniu 14 kwietnia dla uczczenia Święta Chrztu Polski.

Szczegóły w załączeniu

Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 14 czerwca 2021 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja zostanie przekazana jednostce OSP Sejny na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 października 2021 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego