Ostrzeżenie przed dużymi spadkami temperatury

Zapraszamy do udziału w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, po którym uzyskuje się tytuł ratownika. Kurs finansowany jest przez Miasto Sejny oraz Radę Państw Morza Bałtyckiego. Szczegóły w załączeniu.

Więcej w newsletterze UOKIK https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19109

Ostrzeżenie o gołoledzi

Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 28 lipca 2022 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów dla strażaków OSP Sejny. Zadanie będzie zrealizowane do 31 października 2022 r.

Zakończył się nabór na stanowisko referenta ds. spraw finansowo-księgowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta Sejny. Wyniki naboru zamieszczamy w załączniku.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego