Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego

W związku z pozyskaniem przez Miasto Sejny dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sejny na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji, znajdujących się na terenie Miasta Sejny – Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach opublikowała zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej (zapytanie ofertowe nr 1)

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (zapytanie ofertowe nr 2)

Zapytania ofertowe dostępne są na stronie: http://sejny.diecezja.elk.pl/


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego