Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

31 stycznia 2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, oraz terminy składania dokumentów do Miejskiego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Sejnach na rok szkolny 2020/21.

Wzory dokumentów:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego