AKTUALNOŚCI

Slider

Zmiana terminu konsultacji psychologicznych w Punkcie konsultacyjnym

5 marca 2020

Konsultacje z Psychologiem – Dianą Wiżlańską – Sławińską zostały przeniesione z dnia 05.03.2020 r. (czwartek) na dzień 09.03.2020 r. (poniedziałek).

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego