Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Niebieska linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

14 kwietnia 2020

prowadzi bezpłatny całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy pod numerem telefonu: 200-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info 


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego