Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do promocji tras turystycznych

5 grudnia 2018

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza przewodników, historyków, biura podróży, przedstawicieli samorządu, instytucje kulturalne, stowarzyszenia oraz historyków muzealnych i dziennikarzy do wzięcia udziału w wycieczce promującej nowo utworzoną trasę turystyczną w ramach realizacji  projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”

(„Commemoration of Lithuania and Poland neighbourhood in occasion of Lithuania’s statehood century”) realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w partnerstwie z Administracją Samorządu Kalwarii oraz Instytucją publiczna „Sveikatinguno idėjos” Mariampol, oraz nowo utworzoną trasę turystyczną w ramach nr LT-PL-2S-193 pn.  „Miasta Pogranicza – Mariampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w partnerstwie z Administracją Samorządu Kalwarii oraz Instytucją publiczna „Sveikatinguno idėjos” Mariampol.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10.12.2018 na adres: marta.klucznik@um.sejny.pl, tel. 87 516 20 59.

Szczegółowe programy w załączeniu.

program prezentacji 14.12.2018

program prezentacji 18.12.2018


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego