Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Przekazanie sprzętu dla OSP Sejny

21 grudnia 2018

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Sejny Burmistrz Arkadiusz Adam Nowalski przekazał sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach zakupiony w ramach realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na mocy podpisanej umowy darowizny strażakom ochotnikom z Sejn przekazano automatyczny defibrylator AED, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, pilarkę ratowniczą i nóż do pasów bezpieczeństwa. Wartość przekazanego sprzętu to 18 146,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 99 procentach ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i w 1 procencie ze środków własnych Miasta Sejny. Było ono objęte programem „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Zadanie polegało na nabyciu przez Miasto Sejny wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego