Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Przekazanie sprzętu dla OSP Sejny

21 grudnia 2018

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Sejny Burmistrz Arkadiusz Adam Nowalski przekazał sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach zakupiony w ramach realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na mocy podpisanej umowy darowizny strażakom ochotnikom z Sejn przekazano automatyczny defibrylator AED, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, pilarkę ratowniczą i nóż do pasów bezpieczeństwa. Wartość przekazanego sprzętu to 18 146,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 99 procentach ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i w 1 procencie ze środków własnych Miasta Sejny. Było ono objęte programem „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Zadanie polegało na nabyciu przez Miasto Sejny wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego