Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza Miasta

28 lutego 2019

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie nierozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Spraw inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego